Trong trường hợp giao hàng cho khách hàng bị thiếu, hoặc là lỗi chất lượng, kỹ thuật thuộc về công ty và không thể khắc phục kịp thời cho sự kiện của khách hàng, chúng tôi sẽ hoàn trả lại phần tiền cọc tương đương với hạng mục trên báo giá đã xác nhận với khách hàng.