| THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại Công ty Đại Cát Đại Lộc ngay khi hai bên ký kết hợp đồng.

| THANH TOÁN BẰNG CHUYỂN KHOẢN

Khách hàng đã sử dụng và tin tưởng vào sản phẩm, dịch vụ của công ty có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản công ty với thông tin do bộ phận kế toán cung cấp ngay khi hai bên ký kết hợp đồng.

| THANH TOÁN CHIA THÀNH CÁC ĐỢT

  • Đợt 1: Đặt cọc 50% giá trị đơn hàng đã xác nhận.
  • Đợt 2: Thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng còn lại và các chi phí phát sinh khác (nếu có), sau khi nghiệm thu hợp đồng và nhận được hóa đơn tài chính hợp lệ.

Lưu ý: Đối với những đơn hàng trị giá lớn, khách hàng thân thiết có thể chia làm nhiều đợt, số tiền đặt cọc có thể thay đổi tùy vào thỏa thuận giữa hai bên, nhằm tạo điều kiện thanh toán tốt nhất cho khách hàng.