Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu, mong muốn của khách hàng.

Bước 2: Bộ phận kinh doanh tư vấn trực tiếp về dịch vụ đáp ứng nhu cầu sự kiện của khách hàng và lên báo giá.

Bước 3: Bộ phận kỹ thuật tiến hành khảo sát thực tế.

Bước 4: Khách hàng xác nhận đơn hàng, bộ phận kế toán lập hợp đồng, hai bên thỏa thuận thống nhất phương án ký kết hợp đồng, khách chuyển khoản cọc

Bước 5: Bộ phận kho tiếp nhận đơn hàng, bộ phận kỹ thuật, cơ khí tiến hành sản xuất.

Bước 6: Tiến hành lắp đặt và bàn giao cho khách hàng theo đúng như thời gian trong hợp đồng hai bên đã ký kết.

Bước 7: Tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

Bước 8: Bộ phận kế toán hoàn tất chứng từ tài chính gửi khách hàng, khách hàng thanh toán số tiền còn lại như hợp đồng đã ký kết.